top of page
kantoren Tomorrowland (28).jpg

Tot de laatste druppel: regenproof tuinen


Wat is het effect van ons tuinbeheer en regenwaterinfiltratie op de weerbaarheid van tuinen? Met water is Ferterra niet zuinig, wel volstrekt gierig. Door slimme keuzes te maken speelt Ferterra proactief in op het probleem van waterschaarste. Voorzie ingebouwde systemen in de tuin en wees spaarzaam met water.


Waterrecyclage in de tuin

Watervoorziening in tuinen wordt elk jaar belangrijker omdat er een enorme afname is aan natuurlijke vijvers, poels en plassen. Bovendien zorgen meststoffen en pesticide in de landbouw voor watervervuiling, waarbij het hoge zoutgehalte veel leven doodt en het groeiproces van bloemen en planten remt. Daarom voorzien we in onze tuinen verschillende waterbronnen.

Waterbetrekking met constructies

Slimme verharding

We trachten zoveel mogelijk oppervlaktewater op eigen bodem te houden. We wisselen verharding en groen af. De typerende uitsparingen in beton zijn waterbuffers, waardoor er geen rechtstreeks verloop is naar de riolering.Waterput

Nieuwe woningen zijn verplicht een waterput te plaatsen. Het is een slimme manier om het (kosteloze!) kalkarme en mineraalrijke water te recycleren. Het is een weldaad voor je beplanting. Zo heb je altijd voorraad voor droge dagen.


Infiltratieput

Van zodra de natte winter (en vaker dan weleer een nat voorjaar) ons land is gepasseerd, kan het goed zijn dat je regenput overloopt. Om deze overloop niet naar de riolering af te voeren wordt naast de regenput een infiltratieput voorzien. Een infiltratieput is visueel sterk gelijkaardig aan een betonnen regenput, enkel zijn er openingen in de wand voorzien waarlangs het overtollige water traag de bodem in sijpelt. Enerzijds zorg je er op deze manier voor dat er op het einde van de natte maanden een grote wateropslag is om op uitgelezen momenten aan de beplanting te voorzien. Anderzijds behoud je het water op eigen bodem en vul je zo de watertafel aan.


Natuurlijke waterbetrekking

Er zijn ook tal van manieren om water te recycleren op een natuurlijke manier.


Een wadi is een zacht geprofileerde verlaging van het reliëf waar overtollig water in terecht komt wanneer het grondwaterpeil te hoog staat bij een stortvloed. Zo wordt het gebied niet drassig, en blijven de wandelpaden droog. Hier groeit een ander soort beplanting zoals riet of kattenstaart. Het overtollig water dringt dan niet volledig in de bodem. Het is ook een goedkopere oplossing om bijvoorbeeld het oppervlaktewater van een poolhouse in op te vangen i.p.v. een extra regenwaterput te voorzien. Een wadi geeft extra vegetatiemogelijkheden en meer leven in de tuin.


Zachte grachtwallen en oeverbeschoeiingen: Het verschil berust in haar natuurlijkheid. Oeverbeschoeiing is een opgezette constructie, een grachtwal is dat niet. Daarom zal Ferterra, afhankelijk van de situatie, steeds de voorkeur geven aan zachte grachtwallen. Het is op lange termijn duurzamer en betrekt water mee in de tuin op een natuurlijke wijze. Ferterra kleedt constructies altijd aan met de juiste planten. Denk maar aan lisdodden en rietstengels die als een dansduo door elkaar zwieren.


Natuurlijke filterput: Voor wie die extra mile wil gaan, bestaan er ook nog natuurlijke zuiveringsputten die van regenwater drinkwater produceren. Deze putten hebben verschillende lagen kiezels en korrels om het water te filteren. Aan het oppervlak voorzien we waterzuiverende waterplanten. Deze planten hebben niet zo zeer een belangrijke doorslaggevende functie in het reinigen van het water, maar zijn eerder een camouflage functie voor de filterput. Zo kan deze mee in het landschap opgaan.85 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page